[OSM-talk-nl] Gemeentegrenzen

Stefan de Konink stefan at konink.de
Mon Nov 17 23:33:49 GMT 2008


Martijn van Exel wrote:
> Ik weet dat ik redelijk eenvoudig (Nederlandse) gemeentegrenzen uit
> OSM zou moeten kunnen plukken; wie vertelt me hoe dat moet?

OSM XAPI pakken en dan selecteren op de gemeente grens tag?


Stefan
More information about the Talk-nl mailing list