[OSM-talk-nl] Nice feature for NL-map

Sander Hoentjen sander at hoentjen.eu
Tue Nov 18 21:22:47 GMT 2008


On Tue, 2008-11-18 at 20:54 +0100, Gert Gremmen wrote:
> Op de kaart van de OSM-inspektor
> 
> http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=8.36302&lat=49.02880&zoom=15
> 
> 
> 
> (nee geen crimi) zitten twee hele leuke knopjes
> 
> om resp potlatch en JOSM te starten vanuit de
> 
> view die je op dat moment hebt.
> 
> Kunnen we die eenvoudig (????) op onze
> 
> diverse NL kaarten implementeren ??
> 
> Superhandig.

Moet kunnen, code:

function openJOSMforMap() {
  $('josmiframe').src = createJOSMLink(map.getExtent());
}

function openJOSM(extent, objtype, objid) {
  $('sel_iframe').src = createJOSMLink(extent, objtype, objid);
}

function createJOSMLink(extent, objtype, objid) {
  var e = extent.transform(projmerc, proj4326).toArray();
  var url = 'http://localhost:8111/load_and_zoom?left=' + e[0].toFixed(5) +
                        '&bottom=' + e[1].toFixed(5) +
                        '&right=' + e[2].toFixed(5) +
                         '&top=' + e[3].toFixed(5);
  if (objtype && objid) {
    url += '&select=' + objtype + objid;
  }
  return url;
}More information about the Talk-nl mailing list