[OSM-talk-nl] zo koel: canvas tag en mario cart :-)

Stefan de Konink stefan at konink.de
Thu Nov 27 08:31:04 GMT 2008


On Thu, 27 Nov 2008, Richard Duivenvoorde wrote:

> Hier wordt het nieuwe canvas-element gebruikt om de osm-kaart op te
> projekteren. Met je pijltjes toetsen kun je dan door de buurt rijden ...

:) maar nogsteeds niet native renderen, en dat lijkt me al twee jaar veel
leuker ;)


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list