[OSM-talk-nl] Lots of ways in Congo double

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Mon Aug 10 08:59:31 BST 2009


Maarten Deen wrote:

Dat wilde ik dus eigenlijk naar de gewone talk sturen...

Maarten
More information about the Talk-nl mailing list