[OSM-talk-nl] Parkeerautomaten

Roeland Douma unix at rullzer.com
Tue Aug 11 10:02:49 BST 2009


Howdy,

Tijdens mijn map rondje vanmorgen kwam ik veel parkeer automaten tegen, zoals 
te verwachten is in Amsterdam, en ik dacht ik neem ze gewoon mee. Dit levert 
weer materiaal voor een leuk thema kaartje! Eenmaal thuis gekomen bracht het 
invoeren van de parkeer automaten enkele problemen met zich mee.

De basics tags zijn bekend:

amenity=vending_machine
vending=parking_tickets

Nu is het natuurlijk handig om er ook payment tags aan te hangen maar 
eigenlijk is het gewoon chipknip (soms ook creditcard/pinpas maar over het 
algemeen gewoon chipknip). Natuurlijk is dit geen standaard tag maar het lijkt 
mij nuttig hem toch te gebruiken, daar als payment:bank_card=yes gebruikt 
wordt sommige toeristen (of mensen van het platte land) kunnen denken dat je 
er ook gewoon met je pas kan betalen.

Verder hebben (hier in Amsterdam in iedergeval) alle automaten een nummer. Dit 
nummer kan je dan doorgeven aan je parkeer provider (Yellowbrick, Parkmobile 
etc) en dan hoef je geen kaartje te halen. Nu heb ik mooie foto's van de 
automaten en kan dus ook deze nummers invoeren maar wederom hoe. ref=* lijkt 
mij niet juist. Zelf zat ik te denken aan ref:payment=* al kan dat ook 
verwarrend zijn.

Wat zijn jullie meningen hierover?

Groet,
--Roeland
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090811/8a6a2e5a/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list