[OSM-talk-nl] Coffeeshops

Roeland Douma unix at rullzer.com
Thu Aug 13 18:19:19 BST 2009


Beste Talk-nl-ers,

Tijdens mijn rondje fietsen door Purmerend vandaag meteen even POI's gemarkeerd 
met mijn GPS voor de coffeeshops (ik was er toch). Nu dacht i dat we hier mooi: 
softdrug.openstreetmap.nl ofzo voor zouden kunnen gebruiken (samen met 
toerist.openstreetmap.nl) daar het wel leuk is om zoiets Nederlands in kaart 
te brengen.

Ik zat alleen even met het probleem over hoe tag je een coffeeshop. Tijdens het 
zoeken op de wiki kwam ik op [1]. Echter om nou coffeeshops te taggen met 
amenity=coffeeshop leek mij wel erg kort door de bocht. Daar er in het 
buitenland ook coffeeshops zijn waar ze echt enkel koffie schenken (of thee).

Echter je kan in de Nederlandse coffeeshops ook koffie drinken. Ik dacht zelf aan 
iets als:

amenity=coffeeshop
cuisine=softdrugs

Al zou ik het niet (onverwerkt) eten.

Echter op de wiki pagina over cuisine [2] staat ook de coffeeshop maar dan als

amenity=restaurant
cuisine=coffee_shop

Kortom hier is nogal wat onduidelijk over. En dan zou dus amenity=coffeeshop 
wel gewoon kunnen.

Suggesties?

Groet,
--Roeland

[1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_Icons
[2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cuisine
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090813/01ef610b/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list