[OSM-talk-nl] Coffeeshops

Roeland Douma unix at rullzer.com
Wed Aug 19 11:31:07 BST 2009


Uiteraard zijn er in Purmerend coffeeshops. Alleen net als in heel Nederland 
worden het er steeds minder (er mogen nog geen nieuwe worden geopend).

shop=softdrugs is in principe goed. Enkel je kan er ook gewoon iets drinken 
(welliswaar geen alcohol meer). Echter dan krijg je weer het probleem met 
smart shops daar dat volgens mij in princiepe ook onder softdrugs valt.

Als we echter

shop=softdrugs - doen voor de coffeeshops
shop=smart - doen voor de smartshops

Voor smartshops is dit sowieso van toepassing daar die geen ruimte hebben voor 
wat drinken en een stukje taart ofzo. Maar bij coffeeshops is dit vaak wel het 
geval. Maar dit mag de pret niet drukken daar de meeste mensen toch komen om 
een grammetje van het een of ander te scoren.

Dus het lijkt me geen enkel probleem.
Ik zal zo meteen even de wiki updaten.

Groet,
--Roeland

On Thursday 13 August 2009 21:35:15 Floris Looijesteijn wrote:
> goh, hebben ze in purmerend tegenwoordig ook al coffeeshops??? :)
>
> zeker geen amenity=coffeeshop als je het mij vraagt.
>
> ik zie hier in amsterdam al veel te vaak van die wereldvreemde ouders aan
> de koffie en de kinderen aan de cola op het terras voor de coffeeshops
> zitten. dat is echt iets wat dus op onze kaart beter moet...
>
> wat dacht je van
> shop=softdrugs ?
>
> veel mensen blijven natuurlijk niet hangen maar komen alleen het spul
> scoren.
>
> is er eigenlijk wel een tag voor smartshops? (shop=smart? :)
>
> groet,
> floris
>
> Roeland Douma wrote:
> > Beste Talk-nl-ers,
> >
> > Tijdens mijn rondje fietsen door Purmerend vandaag meteen even POI's
> > gemarkeerd
> > met mijn GPS voor de coffeeshops (ik was er toch). Nu dacht i dat we hier
> > mooi:
> > softdrug.openstreetmap.nl ofzo voor zouden kunnen gebruiken (samen met
> > toerist.openstreetmap.nl) daar het wel leuk is om zoiets Nederlands in
> > kaart
> > te brengen.
> >
> > Ik zat alleen even met het probleem over hoe tag je een coffeeshop.
> > Tijdens het
> > zoeken op de wiki kwam ik op [1]. Echter om nou coffeeshops te taggen met
> > amenity=coffeeshop leek mij wel erg kort door de bocht. Daar er in het
> > buitenland ook coffeeshops zijn waar ze echt enkel koffie schenken (of
> > thee).
> >
> > Echter je kan in de Nederlandse coffeeshops ook koffie drinken. Ik dacht
> > zelf aan
> > iets als:
> >
> > amenity=coffeeshop
> > cuisine=softdrugs
> >
> > Al zou ik het niet (onverwerkt) eten.
> >
> > Echter op de wiki pagina over cuisine [2] staat ook de coffeeshop maar
> > dan als
> >
> > amenity=restaurant
> > cuisine=coffee_shop
> >
> > Kortom hier is nogal wat onduidelijk over. En dan zou dus
> > amenity=coffeeshop
> > wel gewoon kunnen.
> >
> > Suggesties?
> >
> > Groet,
> > --Roeland
> >
> > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_Icons
> > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cuisine
> > _______________________________________________
> > Talk-nl mailing list
> > Talk-nl at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090819/3fe12023/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list