[OSM-talk-nl] Reminder; dev.openstreetmap.nl (oude www)

Roeland Douma unix at rullzer.com
Fri Aug 28 09:03:36 BST 2009


Er is documentatie van. (Ik heb dit ooit eens opgezet aan de hand van een wiki 
pagina). Echter. Het vreet ruimte en redelijk wat resources als ik mij het 
goed herinner. Het lijkt mij dus niet een al te strak plan dit gewoon op de 
productie server te knallen.

Echter ik wil er best een avondje aan besteden om het op de nieuwe dev weer up 
te krijgen.

Groet,
--Roeland

On Friday 28 August 2009 09:47:41 Milo van der Linden wrote:
> Zijn de specs en/of de documentatie van de altitude server als ook de
> benodigde technische infra bij iemand bekend? Zo ja wie en heeft deze
> persoon/personen de mogelijkheid om het opzetten van deze service te
> verzorgen?
>
> Lambertus schreef:
> > Ik meende eerder dat dit mij niet aanging, maar nu bedenk ik dat er ooit
> > de GSOC Altitude Profile server heeft gelopen op 1 van de servers. Bij
> > de ingebruikname van de huidige tileserver is dat verdwenen. Zou het
> > mogelijk zijn om deze voor de Benelux weer op te tuigen?
> >
> > Stefan de Konink wrote:
> > Hoi,
> >
> >
> > Ik heb maar van weinig mensen reactie gehad op:
> >
> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nederlandse_Servers
> >
> >
> > Er zijn nog wat homedirs die gevuld zijn, en ik zou graag de www op
> > korte termijn opnieuw willen installeren als echte devmachine. Dus heb
> > je nog een applicatie op de dev machine draaien dan zou ik je sterk
> > willen verzoeken deze applicatie aan te melden op de wiki pagina. En om
> > deze, bij voldoende documentatie, te (laten) installeren op de productie
> > machine.
> >
> >
> > Als we nu eens 7 september prikken als dag waarop alles geïnventariseerd
> > is, om vervolgens alles wat nog in een homedir staat van een user te
> > mailen ter evacuatie. Dan lijkt het me wel realiseerbaar om op 10
> > september de eerste machine te draaien.
> >
> >
> > Stefan
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
> > _______________________________________________
> > Talk-nl mailing list
> > Talk-nl at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090828/1901c741/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list