[OSM-talk-nl] OpenKVK

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Jun 15 11:51:02 BST 2009


++ 15/06/09 12:35 +0200 - Lambert Carsten:
>>
>> De KVK site 24x7 beschikbaar maken en een API er voor zetten. Spannende
>> dingen als 'laat alle bedrijven van NL op de OSM kaart zien' zou eventueel
>> ook kunnen in de nabije toekomst.
>Was er niet onlangs een probleem met het herpubliceren van kvk gegevens (of 
>het publiceren door kvk zélf) in die zin dat bekende Nederlanders die een 
>eigen bedrijf hebben (artiesten bijvoorbeeld) zo al te gemakkelijk met hun 
>privé gegevens ge-googled kunnen worden? 

Dat is een ander probleem. Daar gaat het erom dat voor elk bedrijf dat 
ingeschreven is, de nodige gegevens moeten worden geregistreerd en dat 
het register openbaar is. Met andere woorden, iemand met een bedrijf aan 
huis ziet zijn adres, dat ook zijn prive adres, in een openbaar register 
opgenomen worden. Niet alleen is dat register openbaar, ze worden door 
de Kamer van Koophandel ook verkocht. Allemaal legaal en bedoeld. Zie 
onder meer [1].

Je raakt overigens wel een ander probleem: in die gevallen dat de 
vestigingsgegevens ook de persoonsgegevens van iemand zijn, is het 
domweg overnemen van die gegevens mogelijk juridisch gevoelig. Ik denk 
dat het zinvol is om dat vooraf uit te zoeken.
[1] 
<http://www.nu.nl/internet/1944614/sp-wil-einde-verkoop-kvk-gegevens-aan-google.html>


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x75FC50F3 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090615/d6c2ec84/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list