[OSM-talk-nl] http://tile.openstreet.nl/

Stefan de Konink stefan at konink.de
Sun Mar 8 18:41:13 GMT 2009


Stefan de Konink wrote:
> René Affourtit wrote:
>> De tiles worden om een of andere reden niet bijgewerkt.
>>
>> Voorbeeld (Loonse en Drunense Duinen):
>> http://tile.openstreetmap.nl/?zoom=13&lat=51.64135&lon=5.07579&layers=B0000000F
> 
> http://93.186.180.157/13/4211/2719.png
> 
> Gaat om die tile.

Die moest niet naar de list ;)
More information about the Talk-nl mailing list