[OSM-talk-nl] 3dShapes voor OpenStreetMaps-NL

Dirk Bussche dbussche at goudappel.nl
Tue Mar 10 15:40:52 GMT 2009


> Dat zou inderdaad geweldig zijn, als vaststaat dat 3D shapes niet als een 
> afgeleid werk wordt gezien van Top10NL en het AHN. Ik kijk liever eerst de 
> kat uit de boom...

> > Maarten Hilferink wrote:
> >> Nav je opmerking over NC voorwaarden, heb ik besloten per 01-03-2009
> >> de 3dShapes databank onder CC-BY-SA/3.0/NL beschikbaar te gaan
> >> stellen, behoudens juridische actie van het Kadaster.

Deze 3D shapes zijn fantastisch en een behoorlijke verbetering voor de
achtergrondvlakken van Openstreetmap.
Echter, het is gewoon een 1:1 kopie van de Top10 waar via het AHN
hoogteinformatie is toegevoegd. Een vergelijking heb ik op
http://www.goudmap.info/geso.pdf gezet. Zonder toestemming van het kadaster kan
je dat niet onder cc licentie verspreiden. Maar de kwaliteit van de data is het
zeker waard te proberen die toestemming te krijgen.
Maarten, kan jij aangeven hoe het kadaster hier tegenaan kijkt?

Groeten,
 
   Dirk


More information about the Talk-nl mailing list