[OSM-talk-nl] 3dShapes voor OpenStreetMaps-NL

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Wed Mar 11 12:37:38 GMT 2009


Wat wel leuk is om het OSM-3D-platform als showcase te gebruiken voor 
deze data. Als een soort mashup dan, lijkt me.

http://www.geographie.uni-bonn.de/karto/osm-3d/index.en.html

Ik heb al meer contact gehad met Alexander Zipf, ik zal eens vragen wat 
de mogelijkheden zijn.

Martijn

On 05-01-2009 16:39, Stefan de Konink wrote:
> Maarten Hilferink wrote:
>> Daarnaast is voor de totstandkoming van de 3dShapes gebruik gemaakt van
>> de Top10Vector en de AHN.
>
> Mag jij Top10Vector hergebruiken?
>
>> De 3dShapes databank is beschikbaar als verzameling ESRI shape formaat
>> bestanden (gerarred 800 mb), vooralsnog onder de CC-BY-NC-SA/3.0/NL
>> licentie voorwaarden
>> <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/>  en is hier
>> <http://www.objectvision.nl/projects/3dShapes.rar>  te downloaden.
>
> Als NC hebben we er als OSM helaas niets aan. Dus denk er eens over na
> of BY-SA genoeg juridische en promotionele waarde kan bieden :)
>
>> Zou het leuk zijn dit als open geo data aan OpenStreetMap en/of iets
>> soortgelijks toe te voegen?
>>
>> Graag kom ik in contact met iemand die dichter bij het openstreetmaps
>> vuur zit om gewenste (geografische) conversie, presentatie, en
>> beschikbaarstelling te bespreken.
>>
>> Wie wil hiermee aan de slag?
>
> Ik denk dat we eens moeten kijken of we toch richting een mashup met de
> RWS data kunnen gaan; wellicht moeten we jouw data ook eens in Milo's
> server inladen. Zelf ben ik helemaal voor een diversiteit van licenties
> en verschillende bronnen; maar NC vind ik zelf niet zo 'handig'. Je kunt
> namelijk ook zeggen dat bepaalde vormen van onderwijs Commercial zijn.
>
>
> Stefan
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

-- 
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://schaaltreinen.nl/
More information about the Talk-nl mailing list