[OSM-talk-nl] google streetview

Martijn Coenen M.Coenen at CoenenICT.nl
Thu Mar 19 10:05:36 GMT 2009


Zoran Kovacevic wrote:
> dus binnenkort zien we jou op streetview :)

Gelukkig past Google foto's van personen aan ;-)

Groet,
Martijn Coenen

More information about the Talk-nl mailing list