[OSM-talk-nl] Updates wandelroutelayer tile.openstreetmap.nl?

Ben Laenen benlaenen at gmail.com
Fri Mar 20 12:45:28 GMT 2009


Het lijkt erop alsof zoom levels 12, 13,... van de wandelroutelayer niet 
meer zijn geüpdatet de voorbije maand. Kan iemand er eens naar kijken?

Ben
More information about the Talk-nl mailing list