[OSM-talk-nl] 360, weerdata verzamelen

Koos van den Hout koos at kzdoos.xs4all.nl
Sat Mar 21 22:04:46 GMT 2009


Quoting Milo van der Linden who wrote on Sat 2009-03-21 at 22:40:

> Zeker interessant!
> 
> Maar hoe open is het?

Volgens de website:

"Alle data die 360.org verzamelt is gratis door iedereen te gebruiken."

Alleen ...

"360.org is een website die alle weersinformatie op deze aarde verzamelt en
gratis beschikbaar stelt via internet. De weersinformatie wordt o.a.
verkregen van universiteiten, weerinstituten, weeramateurs en, de
allerbelangrijkste bron, u! "

Nu heb ik me verdiept in weergegevens verzamelen en doorgeven[1]
en ik vraag me een beetje af of ze die zomaar kunnen hergebruiken /
herpubliceren. In ieder geval zullen er beperkingen zijn op commercieel
hergebruik.

> Jammer dat ze zich niet hebben gecommit aan formaten als geoJSON, 
> geoRSS, kml of gml, dan hadden ze naast "open" weerdata ook meteen 
> aangesloten op open standaards

De output is een xml maar zonder verwijzing naar de dtd.


[1] resultaat op http://weather.idefix.net/

                         Koos

-- 
Koos van den Hout,      PGP keyid DSS/1024 0xF0D7C263 via keyservers
koos at kzdoos.xs4all.nl    or RSA/1024 0xCA845CB5            -?)
                Visit the site about books with reviews  /\\
http://idefix.net/~koos/        http://www.virtualbookcase.com/  _\_V
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090321/cc0e2ff5/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list