[OSM-talk-nl] Steden/dorpen

Ronald stroet43 at zonnet.nl
Thu Mar 26 21:55:25 GMT 2009


Enige tijd geleden was hier een discussie over het verschil tussen steden en
dorpen.
Volgens de officiële regels zijn gemeentes met meer dan 100.000 inwoners
steden en minder zijn dorpen.
De uitkomst van de discussie was dat men de indeling min of meer
gevoelsmatig wilde maken.
Een lijst met namen van plaatsen die stad zijn ben ik nog niet tegengekomen
(en daarmee consensus daarover)(dit betekend dat als ik bijvoorbeeld naar
Vietnam kijk,de indeling ook willekeurig kan zijn).
Behalve de steden en dorpen, zijn er nog veel andere vormen, ik zie in
Nederland de volgende situaties:
Steden
Dorpen (met een kern)
Dorpen (met meerdere kernen, door samenvoeging van dorpen)
Gehuchten (een groepje huizen met een naambord, niet zelfstandig(zonder
voorzieningen))
Gehuchten (een groepje huizen zonder naambord, naam alleen plaatselijk
bekend)

Op de volgende web-pagina:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Map_Features
worden de volgende mogelijkheden genoemd:
place = city
place = town
place = village
place = hamlet
place = suburb
place = locality
place = island

Dit is verder voor Nederland niet uitgewerkt.

Als ik op de diverse kaarten kijk zoals:
www.openstreetmap.org
www.tile.openstreet.nl
www.opencyclemap.org
www.openfietskaart.nl

Dan zie ik erg weinig verschil tussen bijvoorbeeld dorpen en gehuchten.
Dit komt nogal rommelig over, ik zie dan ook graag enige verbetering hierin.

Ik heb samengevat dan ook de volgende vragen:
definities voor Nederland van bijvoorbeeld village en hamlet
(bij consensus graag de wiki bijwerken)
Een plan van aanpak hoe we de situatie in Nederland kunnen wijwerken.
(ik denk dat dit teveel is voor 1 persoon)

Ronald


More information about the Talk-nl mailing list