[OSM-talk-nl] [OSM-dev] Potlatch & RichardF: Sorry

Stefan de Konink stefan at konink.de
Tue Mar 31 18:46:26 BST 2009


ce-test, qualified testing bv - Gert Gremmen wrote:
> Apologies OK,
>  Maar het is wel zo dat voornamelijk Potlatch gebruikers
> Zo intensief real time updaten, terwijl daar eigenlijk
> geen goede reden voor is.

En batch editing het voorkomt. Kan trouwens voorkomen worden in de 
huidige API door een queue te introduceren. Maar goed...

> En dit doet niet af aan andere zwakke punten
> van Potlatch zoals ik die noemde....

idd.


Stefan
More information about the Talk-nl mailing list