[OSM-talk-nl] OSM voor de brandweer?

Milo van der Linden milo at opengeo.nl
Fri May 15 11:07:25 UTC 2009


Ronald Nooij wrote:
> De brandweer gebruikt nog een stratenboek?
> Hoe zit het dan met CityGIS en Sherpa?
>  
Hehehehe.. Ronald, ik kan wel een boekje open doen over Sherpa, maar 
lijkt me politiek gezien niet handig.

De brandweer heeft ten opzichte van Sherpa (vanuit ISC en de politie 
geinitieerd) een afwachtende houding aangenomen maar is niet stil gaan 
zitten...
Het feit dat Sherpa "nog niet is wat het beoogde te zijn" biedt 
mogelijkheden.

CityGIS is beter inderdaad, maar wel closed. Daarnaast zijn er voor de 
brandweer een heleboel extra wensen en zou het gewenst zijn applicaties 
zoals cityGIS te integreren met bijvoorbeeld digitale 
bereikbaarheidskaarten.

Daarnaast gebruiken veel brandweer organisaties Care van AVD-ICT (Wie 
heeft dat toch gemaakt?! :-D ) Waarin ze allerlei situaties 
doorberekenen; b.v. er is een groot evenement in een stad, straat x is 
afgesloten, wat is het effect op de bereikbaarheid?

In Care heeft de brandweer de mogelijkheid het wegennet naar eigen wens 
aan te passen! Altijd en overal. Dit concept zou ik eigenlijk verder 
door willen dragen en ook op basis van osm mogelijk willen maken.

Bedenk eens hoe interessant het zou zijn als een preparist een 
stratennet situatie vanaf zijn desktop optimaliseert op basis van: 
Tijdstip op de dag, evenementen etc. en de brandweer voertuigen 
downloaden dit vervolgens in hun routeplanner?!?

Daarnaast zijn er een heleboel restricties in het wegennet voor 
brandweervoertuigen (wegbelasting, doorrijhoogtes) en privileges 
(busbanen, speciale doorsteken) die een "eigen wegennet" erg interessant 
en eigenlijk essentieel maken...

> Zelfs de ambulance-motor van Kennemerland heeft CityGIS aan boord om 
> door de stad geloodst te worden.
>
> Ik heb meer zicht op het geen de politie gebruikt. De grootste 
> ergernissen daar zijn dan het niet tot nauwelijks mogelijk is om wegen 
> digitaal af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden, 
> tijdelijke weg afsluitingen door evenementen en wat al niet meer.
>  
Is een kwestie van politiek: Beste Politiebaas, geef je closed source 
"prefered suppliers" nou eens een schop onder hun hol zodat ze iets voor 
jou gaan doen in plaats van met de "kleren van de keizer" te strooien!
> Afsluitingen voor langere tijd staan er soms nog net in, maar korte 
> afsluitingen, van een dag of een paar dagen (denk aan TT, bevrijdings 
> evenementen, bloemencorso) staan er vaak niet met als gevolg dat 
> routeren op dat soort moment verkeerd gaat.
>  
Daar is een waanzinnig mooie oplossing voor te bedenken!
> Ik blijf dit even volgen. En ik ga op mijn werk eens na in hoeverre de 
> politie met deze materie om gaat. Brandweer, GGGD en politie zitten 
> tegenwoordig namelijk allemaal in één meldkamer. Lijkt me stug dat ze 
> dan alle drie verschillende spullen gebruiken voor de meldkamer 
> systemen.
>  
Nee, ze gebruiken inderdaad één meldkamer systeem: CMS. In de meldkamer 
zit geen intelligente navigatie en wordt momenteel geen gebruik gemaakt 
van routeringsfunctionaliteit. Wél is er een soort GIS viewer. Er wordt 
momenteel wel gewerkt aan een intelligentere messagebus, maar momenteel 
stuurt de meldkamer signalen via de seriele poort met maximaal 80 
karakters per bericht :-P

Daarnaast is er een zeer complexe uitruk module in het meldkamer systeem 
die bepaalt op basis van vlakken welke voertuigen van de brandweer bij 
welk incident type moeten uitrukken. De berekeningsmethode hiervoor is 
een halfjaarlijkse batch. die per straat aangeeft wat de voorkeursuitruk 
volgorde is.

Meer weten?
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
>  

More information about the Talk-nl mailing list