[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sun Oct 4 16:44:29 BST 2009


++ 25/09/09 09:49 +0200 - Floris Looijesteijn:
>maar wat kom je inderdaad een hoop bagger tegen.
>gister op het einde van de brouwersgracht blijkt dat vanaf huisnummers 
>er ook nog een oude huisnummerreeks is. een aantal huizen hebben daar een
>dubbel nummer. 190/602 (voorbeeld). een paar huizen verder zit je opeens
>op nummer 930. geniaal :)

Ja. Hoe tag je dat eigenlijk? Misschien dat ik het allemaal verkeerd 
gezien heb, maar op de Alberdink Thijmstraat heb ik een sectie waarbij 
naast de van het vorige huizenblok doorlopende nummers "30-40" ook nog 
eens de huisnummers "140-188" over dezelfde serie huizen voorkomen. De 
hoge serie is niet aan een andere straat om de hoek ofzo te koppelen.

Dus, twee lijntjes of op de nodes respectievelijke 30,140 en 40,188 en 
interpolatie op de way ertussen?


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20091004/755c8991/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list