[OSM-talk-nl] licentie op nieuwekaart.nl

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sun Oct 11 21:09:05 BST 2009


++ 26/09/09 09:56 +0200 - Rejo Zenger:
>Slechts ter informatie en om dubbel werk te voorkomen, ik heb op dit 
>moment contact met nieuwekaart.nl aka Nirov voor het correct vermelden 
>van de licentie en de attributie voor de kaart die ze op [1] tonen.
>
>Ik heb al de toezegging gehad dat ze dit corrigeren, ik wacht op dit 
>moment nog op de feitelijke wijziging.

Het is inmiddels aangepast.

Op de kaart staat nu prominent de tekst "Data by OpenStreetMap.org 
contributors under CC BY-SA 2.0 license", met links naar de 
OpenStreetMap website en de tekst van de licentie. Zie 
<http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?page_id=13>.-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20091011/10ac28ed/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list