[OSM-talk-nl] Bungalowpark

Ben Laenen benlaenen at gmail.com
Tue Oct 20 10:34:10 BST 2009


Myckel Habets wrote:
> Zijn die wegen niet meestal ook eigen weg (i.p.v. openbare weg) met
> restrictie dat je alleen daar mag komen als je daar ook een huisje hebt
> (meestal ook afgezet met slagbomen). Enkele parken kunnen zelfs
> restrictie hebben dat je alleen van de wegen gebruik mag maken op de
> dagen dat mensen komen/gaan of na bepaalde tijden.
> 
> Tertiary gebruiken lijkt me een beetje teveel van het goede,
> unclassified lijkt mij beter.

en highway=service gebruiken is nog beter

maar in elk geval access=private toevoegen

Ben
More information about the Talk-nl mailing list