[OSM-talk-nl] Hitchwiki - worldwide map for hitchhiking places

Floris Looijesteijn osm at floris.nu
Wed Oct 28 15:51:39 GMT 2009


Over mislukte proposals gesproken:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Skyhook

lol :)


floris

Floris Looijesteijn wrote:
> Me three!
>
> * I disapprove of this proposal
>
> gr,
> floris
>
> Rejo Zenger wrote:
>> ++ 28/10/09 16:21 +0100 - Rik de Landloper:
>>>Het lijkt me niet zo zinvol om iets arbitrairs als een 'liftplaats' op
>>>OSM te zetten. Tankstations en parkeerplaatsen zijn fysiek herkenbaar,
>> [...]
>>
>> Ik ben niet zo van de me-too's, maar toch: me too!
>>
>> Een kaart met daarop de liftplaatsen gemarkeerd lijkt me bij uitstek
>> iets dat gemaakt wordt *met* de informatie van OSM, maar niet zelf
>> onderdeel vormt van die informatie. Een toepassing dus, geen deel.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
>> GPG encrypted e-mail prefered.
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> Talk-nl at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>


More information about the Talk-nl mailing list