[OSM-talk-nl] Herinnering: 2de Amsterdamse OSM borrel

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Wed Sep 2 19:13:00 BST 2009


Hi!

Ter herinnering: op donderdag 10 september 2009 om 20:00 uur is er in de
De Bekeerde Suster aan de Kloveniersburgwal een nieuwe "Amsterdamse OSM
Borrel". Het is een informele bijeenkomst, bedoeld om andere OSM
enthousiastelingen uit de regio te ontmoeten.

Zie ook:

 <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Amsterdam#Upcoming_parties>

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090902/1325c187/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list