[OSM-talk-nl] huisnummers, meer dan slechts een paar

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Fri Sep 11 09:23:46 BST 2009


Hi,

Roeland schreef al:
 
 | Huisnummers, Floris wil dit een slinger gaan geven in Amsterdam (in de 
 | hoop dat de rest van Nederland volgt). Dit is iets waar we in Nederland 
 | nog veel aan kunnen doen. Er zal hier nog een balletje over worden 
 | opgegooid aangezien er misschien nog iets te doen is met de AND data.

Vooropgesteld: count me in (op voorwaarde dat we dit zo efficient en 
gestructureerd als mogelijk aanpakken). Mijn inziens zijn huisnummers 
een essentiele toevoeging om OSM "bruikbaar" te maken voor het grote 
publiek.

Een van de opties is inderdaad het gebruik van de data in AND. Het heeft 
niet zoveel zin om die data er in ene keer in te zetten, daar waren we 
het gisteren al over eens.

Wat wel een mogelijke optie is: een zo kaal mogelijke rendering van de 
huidige data in de OSM database met daar overheen een layer met de huis- 
nummers. Vervolgens IRL, met printjes, controleren op welke plaatsen de 
huisnummers correct zijn en deze als zodanig markeren in de database.  
De gecontroleerde nummers kunnen daarna geautomatiseerd of handmatig 
overgenomen worden in OSM.

Wat mij betreft hoeft IRL controle niet door dezelfde mensen gedaan te 
worden als het invoeren. Ik heb vaak 's avonds een uurtje over waarin ik 
gemakkelijk de door anderen gecontroleerde nummers kan invoeren. 

Verder moet uitgezocht worden wat de status is van de JOSM plugin voor 
"huisnummer invoer". Ik ken 'm niet en het enige dat ik ben tegengekomen 
is iets uit Tsjechie, maar ik kon daar ook een Nederlands- of 
Engelstalige informatie over vinden. Iemand een idee?


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090911/e9b3360f/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list