[OSM-talk-nl] huisnummers, meer dan slechts een paar

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Fri Sep 11 19:22:12 BST 2009


++ 11/09/09 10:23 +0200 - Rejo Zenger:
> | Huisnummers, Floris wil dit een slinger gaan geven in Amsterdam (in 
> de | hoop dat de rest van Nederland volgt). Dit is iets waar we in 
> Nederland | nog veel aan kunnen doen. Er zal hier nog een balletje 
> over worden | opgegooid aangezien er misschien nog iets te doen is met 
> de AND data.
>
>Vooropgesteld: count me in (op voorwaarde dat we dit zo efficient en 
>gestructureerd als mogelijk aanpakken). Mijn inziens zijn huisnummers 
[...]

En dus begon ik vandaag vol goede moed... 

Een van de problemen die ik heb ik is dat ik op de Kinkerstraat een 
huisnummer twee keer heb. Het laatste pand van een blok heeft bv. als 
nummer "54", het eerste pand van het volgende blok aan de andere kant 
van de gracht heeft als nummer ook "54". De rest van de panden ervoor en 
erna zijn wel doorlopend genummerd. Wat ik hier nou mee moet? 

Ik ga er nog wel achteraan, maar het zijn van die dingen die je anders 
niet opvallen...

Een ander ding is dat een winkelstraat als de Kinkerstraat vaak geen 
nummers aan de gevel hangen. De winkelmedewerkers staan gek te kijken 
als je vraagt naar het huisnummer (met plattegrond en pen in de hand). 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090911/ed7af055/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list