[OSM-talk-nl] huisnummers, meer dan slechts een paar

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 12 08:26:24 BST 2009


++ 11/09/09 21:15 +0200 - Floris Looijesteijn:
>het is ook echt meer werk dan ik dacht :)

Hadden we je dat niet al verteld tijdens het biertje? :)

Ik denk overigens dat een aantal van die problemen (huizen zonder 
nummers, etc) vooral voorkomen in bepaalde wijken of zelfs meer 
specifiek, bepaalde straten zoals winkelstraten.

Ik kan me voorstellen dat zodra we in wat meer echte woonwijken terecht 
komen, het minder lastig gaat zijn.

Nog twee vragen over de rendering.

Op [1] zie je flats aan de Staalmeesterslaan en Nachtwachtlaan. Al die 
flats zijn op dezelfde manier tagged. Hoe komt het dat ik bij de eerste 
en derde flat van boven gerekend geen huisnummers zie gerendered worden?

Op [2] wordt op de noordelijke kant van de Postjeswe het nummer "78" 
niet gerendered, de rest wel. Waarom?


[1] 
http://tile.openstreetmap.nl/?zoom=17&lat=52.36538&lon=4.84303&layers=B00000FF

[2]
http://tile.openstreetmap.nl/?zoom=18&lat=52.36422&lon=4.85501&layers=B00000FF


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090912/3c0808ac/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list