[OSM-talk-nl] Amsterdam en Amsterdam Noord

Sybren A. Stüvel sybren at stuvel.eu
Sat Sep 12 12:07:51 BST 2009


Hallo,

Volgens mij is er bij het mappen van Amsterdam een foutje gemaakt. Ik
wil die fout graag oplossen, maar ik kan niet goed kiezen tussen twee
oplossingen.

Het gaat om Amsterdam Noord. De way die de grenzen van Amsterdam
aangeeft[1] strekt zich niet uit boven het IJ, terwijl daar het grootste
stadsdeel ligt. Er is een aparte way voor Amsterdam Noord[2]. Volgens
mij zou way [1] om Noord heen horen te liggen - beide delen van de
stad, boven en onder het IJ, vormen Amsterdam.

Ik zie twee mogelijke oplossingen:

    - Voeg nieuwe nodes toe aan [1] zodat het ook Noord omsluit. Er
      worden dan andere nodes gebruikt dan [2] doet.

    - Voeg punten samen tussen [1] en [2] zodat bij de overlap nodes
      gedeeld worden.

Wat is jullie mening hier over? Welke aanpak heeft de voorkeur?

[1] http://www.openstreetmap.org/browse/way/26510204
[2] http://www.openstreetmap.org/browse/way/13465368

Groet,,
-- 
Sybren Stüvel
http://stuvel.eu/
http://www.flickr.com/photos/sybrenstuvel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090912/02213814/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list