[OSM-talk-nl] Amsterdam en Amsterdam Noord

Sybren A. Stüvel sybren at stuvel.eu
Sat Sep 12 12:23:53 BST 2009


On Sat, Sep 12, 2009 at 01:16:07PM +0200, Stefan de Konink wrote:
> Sybren A. Stüvel schreef:
> > Wat is jullie mening hier over? Welke aanpak heeft de voorkeur?
> 
> Wat zeggen de woonplaats grenzen?

Ik neem dat je http://woonplaatsgrenzen.openstreetmap.nl/ bedoelt. Dat
laat zien waar Gemeente Amsterdam begint en ophoudt, maar laat niet de
stadsgrenzen zien.

Dat Noord bij Amsterdam hoort lijkt me algemeen bekend, en is ook niet
de reden dat ik een mail stuur. Het gaat me meer om hoe ik de polygoon
die Amsterdam aangeeft het beste kan aanpassen.

Groet,
Sybren
-- 
Sybren Stüvel
http://stuvel.eu/
http://www.flickr.com/photos/sybrenstuvel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090912/2b974c6f/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list