[OSM-talk-nl] Amsterdam en Amsterdam Noord

Sybren A. Stüvel sybren at stuvel.eu
Sat Sep 12 13:01:20 BST 2009


On Sat, Sep 12, 2009 at 01:27:03PM +0200, Stefan de Konink wrote:
> > Ik neem dat je http://woonplaatsgrenzen.openstreetmap.nl/ bedoelt.
> > Dat laat zien waar Gemeente Amsterdam begint en ophoudt, maar laat
> > niet de stadsgrenzen zien.
> 
> Juist die laat de stadsgrenzen zien...

Ik zie geen stadsgrenzen, alleen gemeentegrenzen. Er zit bijvoorbeeld
geen lijn tussen Amsterdam en Durgerdam, of tussen Durgerdam en
Holysloot. Dit zijn echt losse plaatsen, en horen niet bij de stad
Amsterdam. Toch vallen ze in het gebied gemarkeerd met een groene lijn
en het label "Amsterdam", omdat ze wel bij gemeente Amsterdam horen.

Teminste, dat dacht ik - tot ik eens wat harde feiten er bij wilde
pakken om mijn gelijk te bewijzen. Toen bleek ineens dat Landelijk
Noord wel degelijk onderdeel uitmaakt van de stad Amsterdam[3]

Toch ben ik niet helemaal overtuigd dat de groene lijnen alleen maar
stads-/plaatsgrenzen zijn. Zo zie je bijvoorbeeld wel Opmeer (een
gemeente) maar niet Hoogwoud of Spanbroek (plaatsen in die gemeente).
En Edam en Volendam zijn ook losse plaatsen, maar worden omcirkeld
door een groene lijn met als label Edam-Volendam.

Maar goed, Noord is dus groter dan ik dacht. Ik ben wat meer gaan
spitten in de boundary-relaties rondom Amsterdam, en daar blijkt de
stadsgrens prima mee aangegeven te zijn. Dat zit dus wel goed.

De twee polygonen die ik omschrijf zijn dus niet de officiële
stadsgrenzen, maar zijn wel getagged met place=city (Amsterdam) en
place=town (Amsterdam Noord). Dit is niet correct, aangezien Amsterdam
Noord onderdeel is van de stad Amsterdam. Als je van het centrum naar
Noord gaat zie je ook echt niet een bord "Einde Amsterdam" en dan een
bord "Begin Amsterdam Noord". Als je vanaf het noorden Noord in komt
staat er ook een bord "Amsterdam", en niet "Amsterdam Noord".

Ik stel het volgende voor:

  - Way [1] wordt uitgebreid zodat het heel Amsterdam beslaat, minus
   Zuid-Oost. Dat is een losliggend deel met andere steden/dorpen
   tussen Amsterdam en Amsterdam Zuid-Oosst en kan dus niet binnen
   dezelfde polygoon vallen.

  - Way [2] wordt gewist. De stadsdeelgrenzen worden al aangegeven
   net zoals bij de andere stadsdelen, o.a. met way [4]


[1] http://www.openstreetmap.org/browse/way/26510204
[2] http://www.openstreetmap.org/browse/way/13465368
[3] http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Noord
[4] http://www.openstreetmap.org/browse/way/35827749

Groet,
-- 
Sybren Stüvel
http://stuvel.eu/
http://www.flickr.com/photos/sybrenstuvel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090912/1bc2753d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list