[OSM-talk-nl] Amsterdam en Amsterdam Noord

Sybren A. Stüvel sybren at stuvel.eu
Sat Sep 12 13:05:50 BST 2009


On Sat, Sep 12, 2009 at 01:34:43PM +0200, Lennard wrote:
> > Het gaat om Amsterdam Noord. De way die de grenzen van Amsterdam
> > aangeeft[1] strekt zich niet uit boven het IJ, terwijl daar het grootste
> > [1] http://www.openstreetmap.org/browse/way/26510204
> 
> Deze way geeft niet de grens van Amsterdam aan. Deze way geeft de
> grens van de landuse=residential van Amsterdam aan. Een subtiel maar
> o zo belangrijk verschil. Deze moet je niet verwarren met elkaar.

Op die way zit geen landuse=residential, en de way strekt zich ook uit
door parken en het IJ. Misschien heb je een andere way voor je?

> De administratieve grenzen (van bv Amsterdam[3]) moet je in principe ook 
> met rust laten, omdat deze vaak geimporteerd zijn

Die had ik gevonden ja - zie m'n andere mail. Bedankt voor de extra
uitleg over de extra tags ;-)

> > [1] http://www.openstreetmap.org/browse/way/26510204
> > [2] http://www.openstreetmap.org/browse/way/13465368
> 
> De eerste (Amsterdam) heb je place=city gemaakt en de tweede
> (Amsterdam Noord) place=town. Heb je hier een goede reden voor?

Ik heb die tags niet toegevoegd. Ik sta als "Edited by" omdat ik een
paar is_in tags heb toegevoegd.

> Amsterdam is 1 plaats, met wellicht aparte stadsdelen, maar die zijn
> geen place=city/town.

Precies mijn punt. Ik ben blij dat je het met me eens bent.

Groet,
-- 
Sybren Stüvel
http://stuvel.eu/
http://www.flickr.com/photos/sybrenstuvel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090912/4ef6d2a8/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list