[OSM-talk-nl] huisnummers, meer dan slechts een paar

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 12 14:26:45 BST 2009


++ 12/09/09 12:29 +0200 - Lennard:
>Collisions. De wegnaam staat er eerst, waardoor er geen ruimte meer is 
>voor de huisnummers. Overigens, waarom tag je de ingang, en niet het 
>hele gebouw?

De reden is dat je op die manier ook kunt zeggen waar de hoofdingang van 
het gebouw is. Zoals je bij de gebouwen aan de Staalmeesterslaan en aan 
de Nachtwachtlaan kunt zien, is de hoofdingang bij de ene flat op het 
westen, bij anderen op het oosten of zuiden - en niet altijd aan de kant 
van de "grote weg". 

Deze manier van taggen kwam ik tegen op de "talk" pagina van het 
Karlsruhe Schema. Ik had de indruk dat ook Floris dat een goed idee 
vond. 

>Overigens zou ik de huisnummers wat verder weg houden van zowel de weg 
>als van kruisingen. Een huis heeft best wat oppervlakte, zodat je 
>makkelijk wat verder weg kunt. Zijn de yahoofoto's in A'dam niet goed 
>genoeg om het midden van een huis te taggen?

Will do. 

Ik ben niet zo een fan van de Yahoo foto's in JOSM. Op de een of andere 
manier heb ik altijd ruzie met het enablen van de layer, daarnaast vind 
ik het onprettig onscherp. 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090912/e07b4b4f/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list