[OSM-talk-nl] huisnummers controle

Sybren A. Stüvel sybren at stuvel.eu
Fri Sep 25 09:57:37 BST 2009


On Fri, Sep 25, 2009 at 09:49:07AM +0200, Floris Looijesteijn wrote:
> persoonlijk vind ik alleen de nummers interessant dus die voer ik
> ook alleen in. als een blok van 2a tot 4c loopt vul ik 2-4 in. dat
> is voor mij meer dan genoeg informatie.

Ik doe het ook zo. Bij mij in de straat zit overal een "huis" en "1
hoog" woning, die ik niet afzonderlijk ga taggen ookal hebben ze een
andere voordeur.

> gister op het einde van de brouwersgracht blijkt dat vanaf
> huisnummers 190 er ook nog een oude huisnummerreeks is. een aantal
> huizen hebben daar een dubbel nummer. 190/602 (voorbeeld). een paar
> huizen verder zit je opeens op nummer 930. geniaal :)

Wauw!


-- 
Sybren A. Stüvel
http://stuvel.eu/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090925/457cc53a/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list