[OSM-talk-nl] licentie op nieuwekaart.nl

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 26 14:47:37 BST 2009


++ 26/09/09 14:48 +0200 - Stefan de Konink:
>> Slechts ter informatie en om dubbel werk te voorkomen, ik heb op dit 
>> moment contact met nieuwekaart.nl aka Nirov voor het correct 
>> vermelden van de licentie en de attributie voor de kaart die ze op 
>> [1] tonen.
>
>Waarom denk je dat dit OpenStreetMap is?

Omdat ze die kaart tonen, ze het verstopt melden en het zelf bevestigen?

Voor wat betreft dat tweede, kijk in het menu "kaartlagen" in de linker 
onderhoek (je moet daarvoor eerst naar beneden scrollen) en klik 
bovendien op het "i" achter de vermelding.
-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090926/4b67347c/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list