[OSM-talk-nl] licentie op nieuwekaart.nl

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Sat Sep 26 15:10:45 BST 2009


++ 26/09/09 16:01 +0200 - Stefan de Konink:
>> Omdat ze die kaart tonen, ze het verstopt melden en het zelf 
>> bevestigen?
>> 
>> Voor wat betreft dat tweede, kijk in het menu "kaartlagen" in de linker 
>> onderhoek (je moet daarvoor eerst naar beneden scrollen) en klik 
>> bovendien op het "i" achter de vermelding.
>
>Als ze het verstopt melden dan voldoen ze toch aan de voorwaarden ;)

Hooguit ten dele. Ze voldoen in ieder geval niet aan de voorwaarde met 
betrekking tot het gelijke delen. Er wordt in de tekst die je te zien 
krijgt na op het "i"'tje geklikt te hebben enkel en alleen vermeld dat 
de kaart met "een open licentie" beschikbaar is, maar meer niet.

Daarnaast, op de kaart zelf staat nu nog maar enkel "BY" als licentie 
voorwaarde, niet langer "SA" (ongeacht of dat nu alleen gaat over de OSM 
kaart of over hun eigen layers), staat er op die kaart wel prominent 
"Nirov" als naamsvermelding en ontbreekt OSM in zijn geheel en staat 
erop de kaart van Geodan / TDKadaster wel expliciet de naam vermeld van 
de makers van de kaart.

Anyway, ze hebben een en ander zelf ook al bevestigd en aangegeven het 
te zullen verbeteren. 

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090926/4a0240c9/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list