[OSM-talk-nl] [Amstelveen] Gebouwen en Afvalbakken

Roeland Douma unix at rullzer.com
Mon Sep 28 20:17:34 BST 2009


Howdy!,

Afgelopen vrijdag ben ik langs geweest bij de gemeente Amstelveen om eens te 
kijken wat voor een leuke geodata zij hadden die wij konden krijgen. Er komt 
nog een iets langer verhaal op de blog maar waar het nu hier om gaat.

Ik heb 3 shape files gehad:

* Bebouwde kom, deze moet nog worden ingevoerd maar hier ben ik nog niet 
helemaal uit hoe dit moet (meer hierover in een andere mail).

* Ondergrondse vuilnis baken, spreek voor zich. Zitten reeds in de database. 
Er was tot nu toe maar 1 amenity=recycling. Helaas zat er geen info in de 
shape file of dit glas/papier etc was. Kortom dit kan nog mee genomen worden 
tijdens een rondje fietsen maar het vult de kaart al leuk op!

* Gemeentelijke gebouwen, hier valt een hoop onder kantoren, scholen, 
kinderopvang, scouting etc. Dit is ook reeds geïmporteerd. Echter hier moet 
nog het een en ander aan gedaan worden. 

** De scholen hebben nog geen name tag.  
** Er zijn gebouwen met wel degelijk een functie maar geen geschikte tag 
(tevens een andere mail)
** De school area is niet over gedefinieerd, echter dit vergt ook langs fietsen 
daar ik geen idee heb hoe groot het schoolterrein is.

Al met al zit het meeste erin dus en is het nu aan de mappers of mensen met 
kennis over de lokale situatie om de data aan te vullen. 

Kortom het was een vruchtbaar gesprek vrijdag!

Groet,
--Roeland
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090928/0e0abb60/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list