[OSM-talk-nl] OpenWandelKaart

Roeland Douma unix at rullzer.com
Wed Dec 1 09:53:43 GMT 2010


Het hangt ervanaf wat je bedoelt met "verantwoordelijk"?
De stylesheet is eerst door Rubke in elkaar geknutseld en toen gepimpt door 
Ldp.

Groet,
--Roeland

On Wednesday 01 December 2010 10:21:48 robert at elsenaar.info wrote:
> Kan iemand mij vertellen wie er verantwoordelijk is (creator) voor
> www.openwandelkaart.nl?
> 
> Robert
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101201/2592511a/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list