[OSM-talk-nl] OpenWandelKaart

Roeland Douma unix at rullzer.com
Wed Dec 1 10:24:57 GMT 2010


Zijn er genoeg met toegang (die er eigenlijk niet aan moeten zitten uit 
estetisch oogpunt ;), waaronder ik zelf). Maar denk dat je dan lief naar Ldp 
moet knipperen met je wimpers.

Groet,
--Roeland

On Wednesday 01 December 2010 11:07:12 robert at elsenaar.info wrote:
> Dat gaat dan over de stylesheet.
> Wie heeft rechten om aanpassingen te doen op de website openwandelkaart.nl?
> 
> Groet
> Robert
> 
> Citeren Roeland Douma <unix at rullzer.com>:
> > Het hangt ervanaf wat je bedoelt met "verantwoordelijk"?
> > De stylesheet is eerst door Rubke in elkaar geknutseld en toen gepimpt
> > door Ldp.
> > 
> > Groet,
> > --Roeland
> > 
> > On Wednesday 01 December 2010 10:21:48 robert at elsenaar.info wrote:
> >> Kan iemand mij vertellen wie er verantwoordelijk is (creator) voor
> >> www.openwandelkaart.nl?
> >> 
> >> Robert
> >> 
> >> _______________________________________________
> >> Talk-nl mailing list
> >> Talk-nl at openstreetmap.org
> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101201/f696a08e/attachment-0001.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list