[OSM-talk-nl] Bushalte data Noord-Brabant

Roeland Douma unix at rullzer.com
Wed Dec 1 14:19:29 GMT 2010


Bus haltes automatisch samenvoegen is problematisch. Aangezien er ook 
verschillende bushaltes hemelsbreed maar enkele meters uit elkaar kunnen 
liggen.

Kortom mergen waar je de situatie kent zodat het meteen goed en opgeruimd 
staat :)

Groet,
--Roeland

On Wednesday 01 December 2010 15:05:28 Christ van Willegen wrote:
> 2010/12/1 Stefan de Konink <stefan at konink.de>:
> > Zojuist van een vriendelijke ambtenaar van de provincie een mailtje
> > gehad. Alle buurtbussen ovlijnen, stadsbussen, streekbussen, transferia
> > en wijkbussen in Shape formaat :)
> 
> Nice!
> 
> Ik zag dat CXX (Connexxion) ook al een keer een berg bushaltes op OSM
> gedumpt heeft (voornamelijik te zien omdat er dubbele bushaltes zijn
> nu!). Moeten die er dan weer uit, of gaan we dadelijk 3 bushaltes
> samenvoegen?
> 
> Christ van Willegen
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101201/33e8aaa6/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list