[OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

Roeland Douma unix at rullzer.com
Fri Dec 3 13:04:06 GMT 2010


Robert,

Dat zou echt onzin zijn!
Dan kan je toch gewoon een scriptje schrijven die alle data aanraakt. En dan 
zou het opeens machische wijze ODbL zijn? Of zelfs allemaal PD?

Je neemt data die een bepaalde licentie heeft en bewerkt die en kan die dus 
enkel publiceren onder gelijke (of compatibele) licentie.

Groet,
--Roeland

On Friday 03 December 2010 13:49:32 Robert Elsenaar wrote:
> Ik begrijp dus van je als een gebruiker in de historie van een object zit,
> dat er door hem toestemming gegeven moet worden om het over te kunnen laten
> gaan naar ODbL.
> Dat lijkt mij een aardig lastige klus worden en uiteindelijk ondoenlijk.
> Alleen de huidige gebruiker is m.i. de huidige eigenaar van het stukje
> data. Hij moet dan wel de AND of 3dshape tags verwijderen.
> 
> groet
> Robert
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> From: ldp at xs4all.nl
> Sent: Friday, December 03, 2010 10:04 AM
> To: OpenStreetMap NL discussion list
> Subject: Re: [OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL
> 
> > In het verlengde hiervan, is er interesse in een kaart die laat zien
> > wat er overblijft zonder 3Dshapes (en afgeleide en dus tainted data)?
> > Ik zou dat wel willen zien en ik heb het idee dat het niet zo heel
> > moeilijk te maken is?
> 
> Ik had een tijdje geleden zo'n kaart gemaakt, en zal vanavond eens kijken
> of hier nog leven in zit.
> 
> http://mijndev.openstreetmap.nl/~ldp/users-agreed/
> 
> Dit is echter een zeer simplistische benadering, en kijkt totaal niet naar
> de history van objecten, maar alleen naar de laatste user. Bij-effect is
> wel dat 3dShapes en AND er niet in voorkomen.
> 
> Daarnaast is er ook nog een overlay gemaakt door iemand anders, die wel
> naar de history kijkt, en lijntjes groen/geel/rood maakt, om de
> ODbL-compliance weer te geven. Dit was echter weer een eenmalige import,
> dus wordt niet dynamisch bijgewerkt. URL heb ik niet paraat.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101203/0f95e02d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list