[OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL

Roeland Douma unix at rullzer.com
Fri Dec 3 14:29:58 GMT 2010


Van iedereen die die node ooit heeft aangeraakt. Om te weten of er gemigreerd 
kan worden moet je dus van iedereen in de historie toestemming hebben.

--Roeland

On Friday 03 December 2010 15:20:10 Robert Elsenaar wrote:
> Roland,
> 
> Wat doen jullie dan met al die data waarin aan het begin AND tags zaten en
> nu niet meer?
> Wat doen jullie met gegevens die behoorlijk gewijzigd zijn ten opzichte van
> de orginele data?
> Van wie is die way of node?
> 
> Robert
> 
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> From: Roeland Douma
> Sent: Friday, December 03, 2010 2:04 PM
> To: OpenStreetMap NL discussion list
> Subject: Re: [OSM-talk-nl] 3dshapes and AND user and ODbL
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101203/c64f9339/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list