[OSM-talk-nl] busrelatie icm forward role

Michiel Faber fabermichiel at planet.nl
Sat Dec 4 09:27:27 GMT 2010


poging 5... grrrr

En juist op de website van ldp staat dat ik niet alleen forward, maar 
ook backward moet
gebruiken. Het gaat niet om de richting van de route, maar of de way ook
in de richting van de route loopt. Als mijn way naar het oosten gaat, en
mijn relatie loopt over die way naar het westen, zou ik role is backward 
op die way moeten zetten. Kijk naar het laatste voorbeeld van LDP. Hij 
gebruikt daar 1 relatie cq route die heen en weer gaat, maar ik zou daar 
way C met role is forward taggen, omdat die in de heenrichting van de 
relatie zit.

Wat is nu goed?

Michiel
More information about the Talk-nl mailing list