[OSM-talk-nl] ODbL acceptance statistics for the Netherlands

Frank Steggink steggink at steggink.org
Mon Dec 13 20:25:22 GMT 2010


On 10-12-13 05:39 PM, Erik Streb del Toro wrote:
> Just for the ones who are interested in the ODbL acceptance:
>
>   http://odbl.info.nu/
>
> Discussion about this on the German forum (in English language if you want):
>   http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=10066
>
> Enjoy your rank and the stats,
> Erik
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Om de statistieken te ontdoen van de impact van de imports, ben ik wat 
met OO.o in de weer geweest. Ik heb me vanuit praktisch oogpunt beperkt 
tot degenen die minimaal 100 nodes op hun naam hebben staan. Dit zijn 
684 accounts.

Als importaccount heb ik de volgende accounts aangemerkt: 3dShapes, AND, 
AND_fixbot en nijmegen. Vooral de impact op de nodes is groot (93.6%).
De aantallen:
             # nodes   # ways  # rels
Totaal         40010733  5410322   56750
Totaal zonder import  2561474   783295   20553
Deel zonder import    6.40%   14.48%  36.22%

Er zijn dus relatief veel ways en vooral relaties door gewone gebruikers 
gewijzigd. Waarschijnlijk omdat het makkelijker is om bestaande ways en 
relaties te wijzigen, i.p.v. nodes; laat staan het tekenen van grote 
aantallen nieuwe nodes.

Als ik puur alleen naar de wijzigingen kijk, met inbegrip van de import 
accounts, dan komen de volgende getallen uit de bus:
              # nodes   # ways  # rels
Met import, voor ODbL   1351945   464027   12819
Met import, tegen ODbL  38658788  4946295   43931
Met import, voor ODbL    3.38%   8.58%  22.59%
Met import, tegen ODbL   96.62%   91.42%  77.41%

De aantallen voor ODbLzijn iets minder dan de aantallen die op de 
website staan. De eerste aantallen per elementtype (node, way, relation) 
is vermoedelijk op basis van de hele history. De aantallen in de tweede 
rij is het *verschil*, als alleen naar de laatste wijziging wordt 
gekeken. Het percentage is wel voor de volledige last edit berekend. 
Mijn aantallen zijn iets lager, vanwege de selectie van de "grotere" 
accounts. Ze zijn ook iets in het nadeel van de ODbL supporters.

Dan nu de statistieken waarbij ik de vier genoemde importaccounts heb 
weggelaten:
               # nodes  # ways  # rels
Zonder import, voor ODbL   1138245  430621   12777
Zonder import, tegen ODbL  1423229  352674   7776
Zonder import, voor ODbL   44.44%  54.98%  62.17%
Zonder import, tegen ODbL   55.56%  45.02%  37.83%

Hier is duidelijk dat er een redelijke 50/50 verdeling is. De toename in 
ways en relaties ligt volgens mij ook aan wijzigingen van bestaande 
data. Oudere gebruikers hebben mogelijk hun account verlaten, en zullen 
dus ook eerder niet genegen zijn om met de ODbL / CT in te stemmen.

Natuurlijk valt er op deze analyse ook het nodige aan te merken, maar 
het schept wel een duidelijker beeld van de situatie in Nederland. Een 
volgende analyse zou misschien alle users moeten meenemen, en ook een 
onderverdeling maken in gebruikers die vrijwillig instemden met de ODbL 
/ CT, of gebruikers die pas recent een account aanmaken (user ID > 281xxx).

Groeten,

Frank
More information about the Talk-nl mailing list