[OSM-talk-nl] Spaces in refs

Ronald stroet43 at zonnet.nl
Wed Dec 29 12:29:22 GMT 2010


Peter wrote:

> Het lijkt wel alsof er een halve spatie tussen staat.
> De ruimte tussen de A en het nummer is kleiner dan de breedte van een
> getal, maar groter dan de ruimte tussen de 5 en de 9 (bij de A59 of A
> 59).
> Toch zijn wij in NL gewend om wegen zonder spatie te schrijven. Geen
> idee wat de officiële benaming dan is...
> 
Ik denk dat hier op het bord het probleem van kerning optreed.
Zie:http://en.wikipedia.org/wiki/Kerning
voor meer informatie daarover.
Kortom, er hoort volgens mij geen spatie tussen.

Ronald
More information about the Talk-nl mailing list