[OSM-talk-nl] Nieuwjaarsborrel

Sybren A. Stüvel sybren at stuvel.eu
Sat Jan 9 21:53:22 GMT 2010


On Sat, Jan 09, 2010 at 09:35:50PM +0100, Floris Looijesteijn wrote:
> voor de mensen die wel het winterweer trotseren, vergeet de
> dresscode niet:
> 
> http://frontpage.fok.nl/nieuws/365941/1/1/100/laat-morgen-je-broek-gerust-thuis.html

Ik ben er morgen, vanaf A'dam Noord is het prima te doen... maar ik
denk niet dat ik m'n jongeheer ga laten verschrompelen!

-- 
Sybren Stüvel
http://stuvel.eu/
http://www.flickr.com/photos/sybrenstuvel
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100109/7f26b845/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list