[OSM-talk-nl] 9292ov gaat google

Stefan de Konink stefan at konink.de
Mon Jan 11 13:19:04 GMT 2010


Het was mijn nog niet opgevallen dat 9292ov van Falkplan naar Google was
gegaan met hun kaartjes.


Stefan

More information about the Talk-nl mailing list