[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Wed Jan 13 08:04:33 GMT 2010


++ 12/01/10 23:50 +0100 - Stefan de Konink:
>Na heel wat mailtjes over en weer had Rejo toch besloten om niet verder 
>te gaan met de ontwikkeling. Ik vind dat zelf erg jammer, maar wil Rejo 
>bedanken voor zijn inzet.

Om misverstanden te voorkomen, ik ben niet gestopt met het verder werken 
aan de website. Ik ben gestopt met het steken van energie in het online 
krijgen van de website op <http://www.openstreetmap.nl>. De website is 
inmiddels al een tijd beschikbaar op <http://www.openstreetmaps.nl>. 

Ik heb het niet uitgebreid bekeken, maar het lijkt er op dat je een oude 
versie van de website die ik had gemaakt hebt gekopieerd. Die oude 
versie bevat verschillende problemen met de compatibilteit met 
verschillende browsers. Onder meer IE6 en IE7 onder Windows 
functioneerden niet goed. 

Inmiddels ben ik bezig met een nieuwere versie gemaakt, die daar, voor 
zover ik weet, wel goed in functioneert. Ik ben op dit moment ook bezig 
met het implementeren van een paar suggesties, waaronder het toevoegen 
van doelgroep-specifieke content (de informatie wordt getoond al naar 
gelang je achtergrond, zoals "journalist" of "potentiele contributor", 
etc).-- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl>
	OpenStreetMap Nederland <http://openstreetmaps.nl>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100113/122766dd/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list