[OSM-talk-nl] AND nodes cleanup

Roeland Douma unix at rullzer.com
Sun Jan 17 09:22:52 GMT 2010


Ai excuses! Denk een kleine typo in de query. Zover ik kan zien zijn het niet 
veel nodes geweest. Heb er nog enkele gevonden. Zal ze even fixen. 

Groet,
--Roeland

On Saturday 16 January 2010 14:47:34 Maarten Deen wrote:
> Ik kwam toevallig node 45101004 tegen die door de AND node-cleanup is
>  geraakt. Die is niet alleen zijn AND tags kwijtgeraakt, maar ook
>  amenity=parking en name=Hobbemastraat.
> 
> Dat is denk ik niet de bedoeling geweest. Kan degene die die cleanup heeft
> gedaan hier misschien even naar kijken? Het zal vast niet de enige node
>  zijn die zo 'gecastreerd' is.
> 
> Groeten,
> Maarten
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100117/ff5466ca/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list