[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Jan 18 22:51:14 GMT 2010


++ 13/01/10 10:15 +0100 - Floris Looijesteijn:
>openstreetmaps.nl??? is dat de licentie fork? ;)

Nee. Dat is gewoon een andere domeinnaam die ik van de oorspronkelijke 
houder heb overgenomen voor gebruik voor OpenStreetMap. Internationaal 
was dat gedaan en hier kon ik het verrassend eenvoudig regelen. 

De houder van openstreetmap.nl of de houder van openstreetmap.org mag
uiteraard de naam overnemen (als mijn kosten vergoed worden, ergens rond 
de drie tientjes). 
-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100118/76781d29/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list