[OSM-talk-nl] Nieuwe website

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Tue Jan 19 09:33:13 GMT 2010


++ 19/01/10 10:25 +0100 - Rejo Zenger:
>>
>>Alle content van tile.osm.nl wordt client side gecached, echter wat  
>>jij hebt gefabriekt zorgt voor een per pagina opnieuw opbouwen van  
>>OpenLayers.
>
>Ik zie dat niet gebeuren als ik het test onder Mac OS X met Safari, 
>Opera en Firefox. Ik ga later deze week hetzelfde uittesten op een 
>aantal browsers onder Windows. Ik heb daarvoor alleen openstreetmaps.nl 
>bekeken, misschien dat daarin details anders ingericht zijn. 

Wat ik vergat te vragen: op welke operating system en met welke browser 
kom je je probleem tegen? Als het even kan, probeer ik het te 
reproduceren.

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100119/6452d2b4/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list