[OSM-talk-nl] NL-server overlaykaart in JOSM?

Roeland Douma unix at rullzer.com
Wed May 5 13:34:20 BST 2010


Het is mogelijk om die tiles in JOSM te hangen, ben even kwijt hoe maar dat 
kan zeker.

Verder hebben we ervoor gekozen ze als TMS aan te bieden daar er dan maar 1 
keer voor de zones gerekent hoeft te worden. Het is echter gewoon een shape 
file zie [1]. 

Kortom als je een beetje kan spelen met mapserver kan je er een prima WMS van 
maken!

Groet,
--Roeland

[1] http://mirror.openstreetmap.nl/rws/

On Wednesday 05 May 2010 13:11:43 Maarten Deen wrote:
> Is het mogelijk om de overlays die de NL-server kaart biedt (OV zones,
> maxspeed e.d.) in JOSM te zien? Is dat als WMS server te configureren
> bijvoorbeeld, of is het op een andere manier over de slippy map te zien?
> 
> Maarten
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20100505/21cd8cd0/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list